day : 22/09/2018 1 result

พาทำ พาทาน เพื่อน้อง

“ มื้อเที่ยงนี้ พี่เลี้ยงน้อง ”  เมนูอาหารที่แอดเลือกมาทำให้น้องๆทาน  คือ   ราดหน้าเกี๊ยวกุ้ง + กุ้งตัวโตโต และยังมีไก่หมักซอส  กับ  ไอติมกะทิถั่ว 1 ถังใหญ่  จุๆกันไปเลย 
error: Content is protected !!