เงินเยียวยาเกษตรกรรอบใหม่ 2567 – เกษตรกรมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาอย่างไรบ้าง? 

คงไม่มีอาชีพใดที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เลยก็ว่าได้ แต่การระบาดรอบ 3 นี้ได้รับผลกระทบกันอย่างหนักเลยทีเดียว อาชีพเกษตรกรที่ใคร ๆ ต่างคิดว่าคงไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนัก แต่กลับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เดือดร้อนไม่แพ้กันเพราะราคาสินค้าทางการเกษตรหลาย ๆ ชนิดตกต่ำลง อันเป็นผลมาจากไม่สามารถระบายสินค้าได้เนื่องมากจากการประกาศปิดพื้นที่หรือล็อคดาวน์ในบางส่วน ทำให้เกษตรกรหลายรายต่างเรียกร้องและถามหามาตการเยียวยาเกษตรกรในรอบนี้กันอย่างมาก ซึ่งนอกจากเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับจำนวน 15000 บาท เมื่อปีที่แล้ว หลังจากนั้นก็แทบจะไม่สามารถเช็คเงินเกษตรกรได้อีกเลยว่ามีโครงการใดบ้าง? ที่เป็นการช่วยเหลือในภาพรวมที่มีลักษณะเช่นเดียวกับโครงการรัฐบาลที่ให้ลงทะเบียนเงินเยียวยาเหมือนครั้งก่อน ซึ่งเกษตรกรสามารถเช็คเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุดว่ามีโครงการใดบ้าง? ได้จากบทความนี้ 

เงินเยียวยาเกษตรกรในโครงการเงินประกันและเงินชดเชยราคาข้าว สำหรับชาวนา 2024 

ตั้งแต่ที่มีการระบาดรอบ 2 เรื่อยมาจนเข้าสู่การระบาดรอบ 3 ในเดือนเมษายน 2567 คุณคงจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการที่รัฐบาลแจกเงินให้ในโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเราชนะ เรารักกัน หรือคนละครึ่ง รวมถึงเงินเยียวยาล่าสุดที่มอบให้แก่นายจ้าง ลูกค้า และผู้ประกันตนที่อยู่ในพื้นที่ล็อคดาวน์ 10 จังหวัด ซึ่งการลงทะเบียนเงินเยียวยาดังกล่าว อาชีพเกษตรกรอาจไม่ได้รวมอยู่ในเงื่อนไขดังกล่าวด้วย โดยเงินเยียวยาเกษตรก2567 ที่ให้ ณ ตอนนี้เป็นในส่วนของอาชีพทำนาที่ได้รับเงินประกันราคาข้าวและเงินเชยราคาข้าว โดยสามารถลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยาได้ในอัตราดังนี้

เงินเยียวยาเกษตรกร – ประกันราคาข้าว / เงินชดเชย

  • ประกันข้าวเปลือกหอมมะลิ (นอกพื้นที่) 11,614.26 บ. / ตัน เงินชดเชย 2,385.74 บ. / ตัน
  • ประกันข้าวเปลือก – เจ้า 9,327.12 บ. / ตัน เงินชดเชย 672.88 บ. / ตัน
  • ประกันข้าวเปลือก – หอมปทุม 10,680.46 บ. / ตัน เงินชดเชย 268.84 บ. / ตัน

สำหรับช่องทางในการเช็คเงินเกษตรกรสามารถตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีได้กับ ธกส. ซึ่งเงินเยียวยาเกษตรกรที่จะได้รับในครั้งนี้ ตั้งเป็นผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 

 

เป็นไปได้หรือไม่? ที่โครงการรัฐบาลจะแจกเงินเยียวยาเกษตรกรขึ้นอีก หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ 

เชื่อว่าเกษตรกรจำนวนไม่น้อยเฝ้ารออย่าใจจดใจจ่อว่าจะเข้าเช็คเงินเยียวยาเกษตรกรรอบ 3 ได้หากมีการประกาศออกมาแน่ชัดว่ารัฐบาลแจกเงินให้กับผู้ที่เดือดร้อนในกลุ่มดังกล่าว ซึ่งแน่นอนว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและสินค้าทางการเกษตรอีกหลาย ๆ ชนิดยังคงตกต่ำและเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนกันเป็นวงกว้าง การเรียกร้องให้มีเงินเยียวยาเกษตรกรอาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการในการเยียวยาเกษตรกรคงต้องดูกันไปถึงความเหมาะสมและความต้องการอีกครั้ง หากราคาสินค้าทางการเกษตรดีขึ้นเงินเยียวยาเกษตรกรอบใหม่ในส่วนนี้อาจต้องชะลอออกไปก่อน ทั้งนี้ทั้งนั้นหากคุณไม่อยากพลาดสิทธิ์ลงทะเบียนเงินเยียวยาจะต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 

เนื่องจากมีผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการพิจารณาถึงเงินเยียวยาเกษตรกรที่จะแจกให้นั้นต้องคำถึงถึงความจำเป็นและเพียงพอที่จะนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัญหาที่มีอยู่ได้ ไม่แน่ว่าในเร็ว ๆ นี้อาจมีมาตรการใหม่ ๆ จากโครงการรัฐบาลออกมาช่วยเหลือและแก้ปัญหานี้ได้ เช่นเดียวกันกับโครงการประกันราคาข้าวและชดเชยราคาข้าวที่มีอยู่ในขณะนี้