เรื่องต้องรู้! ก่อนทำสัญญายืมเงินส่วนบุคคลกันเอง..มีกฎหมายบังคับไว้อย่างไรบ้าง 2567

นอกจากช่องทางการขอสินเชื่อส่วนบุคคลหรือกู้เงินผ่านทางธนาคารหรือสถาบันการเงินแล้ว ประชาชนคนธรรมดาอย่างเรา ๆ ยังสามารถทำสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายขึ้นมากันเองได้ด้วยเช่นกัน และถือว่าเป็นลักษณะของสัญญายืมเงินส่วนบุคคลเช่นเดียวกัน 

สัญญายืมเงินส่วนบุคคลที่ทำขึ้นมาเองคืออะไร

การให้เงินกู้เป็นแบบรายบุคคลโดยจะต้องมีองค์ประกอบสัญญายืมเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ใบสัญญายืมเงินสามารถใช้เป็นหลักฐานให้กับทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าคุณจะต้องการใช้เงินด่วนและเลือกยืมเงินเพื่อนหรือญาติพี่น้องคนรู้จักจากไหนก็ตามแต่ ก็สามารถทำสัญญายืมเงินทั่วไปขึ้นมาเองได้เลย สัญญายืมเงินส่วนบุคคล เช่น สินเชื่อยูโอบี จะมีหลักเกณฑ์ที่บังคับ โดยจะมีรายละเอียดสำคัญที่ควรรู้ ดังต่อไปนี้

 • สามารถร่างสัญญายืมเงินขึ้นมากันเองได้ โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิธีทำตามแบบฟอร์มหน่วยงานใดแบบฟอร์มหนึ่งเท่านั้น เพราะหากมีองค์ประกอบครบก็สามารถเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการทางกฎหมายได้เช่นกัน หากเกรงว่าจะไม่สามารถร่างสัญญายืมเงินขึ้นมาเองกันได้อย่างถูกต้อง ก็แนะนำให้ไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญายืมเงินส่วนบุคคลทางออนไลน์เลยก็ได้เช่นกัน 
 • ดอกเบี้ยตามกฎหมายของสัญญายืมเงินส่วนบุคคลจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปีเท่านั้น หากเจ้าหนี้ได้ตั้งหรือปรับเกินจากนี้ ลูกหนี้ไม่จำเป็นต้องชดใช้ส่วนต่างที่เกินมาแต่อย่างใด แต่ยังจะต้องชำระหนี้เดิมตามปกติ หากมีการทำความผิดสัญญาเกิดขึ้นจะมีผลทางกฎหมาย ดังนี้
  • ความผิดคดีอาญา หากมีการเรียกอัตราดอกเบี้ยเกินกำหนด จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • กรณีที่มีการชำระหนี้ไปเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถเรียกขอคืนได้ เพราะทางกฎหมายถือว่าชำระหนี้ตามอำเภอใจ
 • วงเงินที่สามารถทําสัญญายืมเงินออนไลน์ขึ้นมาได้ จะต้องเป็นวงเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น หากต่ำกว่าที่กำหนดจะถือว่าไม่มีหลักฐานหรือไม่ต้องมีการทำสัญญากู้เงินขึ้นมาแต่อย่างใด
 • อายุความในการฟ้องคดีสัญญายืมเงินส่วนบุคคลจะมีอายุความ 10 ปี และหากเป็นแบบชำระรายงวด ๆ จะมีอายุความคดีอยู่ที่ 5 ปี

ข้อควรระวังสำหรับการขอกู้เงินสัญญายืมเงินส่วนบุคคล

 • สัญญายืมเงินส่วนบุคคลหรือการผ่อนสินค้าไม่มีบัตรที่จัดทำขึ้นจะต้องมี 2 ฉบับอย่างน้อย เพื่อเก็บไว้ทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้
 • ห้ามมีการเซ็นลายมือชื่อบนกระดาษเปล่าเด็ดขาด
 • ต้องตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดของเอกสารให้ดีเสียก่อนจะทำข้อตกลง
 • ห้ามนำโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ส.3) ไปให้เป็นการค้ำประกันกับเจ้าหนี้ยึดถือไว้ก่อนอย่างเด็ดขาด
 • ในการทำสัญญายืมเงินออนไลน์ควรจะต้องมีพยานรู้เห็นอย่างน้อย 1 คน และร่วมลงลายมือชื่อด้วยเช่นกัน