สลิปเงินเดือนสำคัญอย่างไร? 2566

ทำงานมาเหนื่อย ๆ ทั้งเดือนได้เห็นสลิปเงินเดือนก็พอหายเหนื่อยได้บ้าง เพราะเอกสารฉบับนี้เป็นหลักฐานยืนยันการโอนเงินให้ให้เงินค่าตอบแทนกับพนักงาน รวมถึงใช้ในการขอสินเชื่อเงินสดอนุมัติด่วนได้อีกด้วย และวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับสลิปเงินเดือนกันเลยเป็นอย่างไร 

สลิปเงินเดือนคืออะไร..มาจากไหน

ขอสลิปเงินเดือนออนไลน์ (payslip) สามารถเรียกอีกอย่างว่าใบแจ้งเงินเดือน (salary statement) พนักงานบริษัทหรือลูกจ้างไม่สามารถทําใบรับรองเงินเดือนเองหรือทำสลิปเงินเดือน เพราะบริษัทหรือหน่วยงานที่จ้างลูกจ้างจะมีหน้าที่ออกเอกสารสลิปเงินเดือนให้กับพนักงาน โดยจะมีการลงนามบริษัทรายละเอียดชี้แจงรายการเงินเดือน โดยจะต้องแบ่งค่าภาษีหรือค่าจ้างตามรายการต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ชื่อและที่อยู่ของบริษัท ชื่อพนักงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และรายได้พิเศษ เช่นค่า OT เบี้ยเดินทาง หรือรายการสวัสดิการอื่น ๆ เช่น หากมีโบนัสหรือค่าคอมมิชชั่นพิเศษซึ่งไม่ได้เป็นฐานเงินเดือน ก็จะต้องชี้แจงรายการแยกทั้งหมด หรือค่า เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องรวมการหักภาษีรวมประจำเดือนและรายปีของพนักงานดังกล่าวไว้ด้วยเช่นกัน 

ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์ (e-slip) จะสามารถทำได้เฉพาะกับบริษัทบางแห่งเท่านั้น ง่าย ๆ ว่าขึ้นอยู่กับนโยบายการออกใบแจ้งเงินเดือนให้นั้นเอง เพราะกระดาษหรือเอกสารซึ่งเป็นสลิปเกี่ยวกับเงินเดือนจะต้องไม่ได้เป็นกระดาษธรรมดาอีกทั้งจะเป็นความลับของพนักงานด้วยเช่นกัน ทั้งนี้สลิปเงินเดือนทำเองจะต้องถูกออกตามกำหนดซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันที่ออกเงินเดือนให้พนักงาน

สลิปเงินเดือนไม่ได้เป็นเอกสารที่มีทุกบริษัทหรือทุกหน่วยงาน โดยจะเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่หรือขนาดกลางเท่านั้น อย่างไรก็ตามความสำคัญของสลิปเงินเดือนมีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว

ประโยชน์ของสลิปเงินเดือน

ประโยชน์หลัก ๆ ของการทำสลิปเงินเดือนออนไลน์เลยก็คือเป็นการชี้แจงหลักฐานการโอนเงินอย่างเป็นทางการให้พนักงานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มักจะถูกนำมาใช้ประโยชน์หลัก ๆ ด้วยกัน 3 กรณี ดังต่อไหนี้

  1. เป็นหลักฐานยืนยันกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบธุรกรรมกับธนาคารได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น ยื่นขอสินเชื่อกู้เงินต่าง ๆ สมัครสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถรถยนต์ สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นต้น
  2. เป็นหลักฐานที่สามารถใช้กับการยื่นแบบฟอร์มเกี่ยวกับภาษี รวมทั้งยื่นสมทบเรื่องกองทุนเงินประกันสังคม ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร 
  3. เป็นหลักฐานเพื่อยื่นในการสมัครงานกับบริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นส่วนประกอบเอกสารที่บังคับ เพราะขึ้นอยู่กับการร้องขอจากฝ่ายบุคคลด้วยเช่นกัน 

สลิปเงินเดือนเป็นเอกสารเพื่อแจ้งการออกเงินเดือนให้กับพนักงานหากไม่มีเอกสารฉบับนี้ ส่วนใหญ่จะมีการใช้ใบรับรองเงินเดือนแทนเพื่อดำเนินการยื่นเรื่องต่าง ๆ แทน เพราะรายละเอียดจากหนังสือรับรองเงินเดือนก็มีความน่าเชื่อถืออย่างมากไม่แพ้กัน โดยจะเป็นการสรุปรายละเอียดสำคัญในการขอกู้เงิน หรือสินเชื่อต่างๆ เช่น ขอผ่านแอพธนาคาร ttb ของพนักงานว่าทำงานมาตั้งแต่เมื่อไร ตำแหน่งเงินเดือนเป็นอย่างไร