สินเชื่อโควิดกรุงไทย
ลงทะเบียนสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 10000 บาท

เงินเดือน - ไม่กำหนด

วงเงิน - ตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท

ดอกเบี้ย - 15-24% ต่อปี

มาตรการกรุงไทยช่วยโควิด 2566 มีสินเชื่อโควิดกรุงไทยอะไรบ้าง? ที่น่าสนใจ

ไม่เพียงแค่ธนาคารออมสินและธกส.เท่านั้นที่ปล่อยสินเชื่อโควิดให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจได้ยื่นเรื่องขอกู้เงินเพื่อนำไปใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวันและเป็นเงินทุนในกิจการ ทางธนาคารกรุงไทยก็เช่นเดียวกันมีนโยบายปล่อยสินเชื่อโควิดกรุงไทยเพื่อช่วยแก้ปัญหาทางการเงินให้ผู้ที่ต้องการเงินทุนยืมเงินระยะสั้นภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ให้สามารถขอสินเชื่อช่วงโควิดได้ แต่กรุงไทยช่วยโควิด 2566 มีมาตรการที่แตกต่างออกไปจากทั้งสองธนาคารที่กล่าวมาข้างต้น โดยกรุงไทยจะไม่มีการปล่อยสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 10000 ในขณะนี้ แต่จะเป็นสินเชื่อที่มีวงเงินมากกว่า 10000 ในบทความนี้เราได้รวบรวมเอาสินเชื่อโควิดกรุงไทยที่น่าสนใจมานำเสนอเพื่อให้คุณได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการกู้เงินกับแหล่งเงินกู้ที่ถูกกฎหมายและมีข้อเสนอต่าง ๆ ตรงกับความต้องการมากที่สุด 

สินเชื่อกรุงไทยโควิด – สินเชื่อส่วนบุคคลที่ทั้งเปลี่ยนและลดเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ 2023

สำหรับลูกค้ากลุ่มบุคคลที่ต้องการขอสินเชื่อช่วงโควิด ทางธนาคารกรุงไทยมีมาตราการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกรุงไทยช่วยโควิด 2566 เพื่อลดภาระทางการเงินและในขณะเดียวกันให้มีเงินใช้โดยที่ไม่กระทบกับหนี้สินในส่วนอื่น ๆ ซึ่งหากคุณสมัครสินเชื่อโควิดไม่ผ่านไม่ว่าจากสถาบันการเงินใด หรือด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ สินเชื่อโควิดกรุงไทยสินเชื่อบุคคลกรุงไทยยังเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนได้ โดยมีประเภทสินเชื่อ 2 รูปแบบให้เลือกคือ

  • สินเชื่อประเภทวงเงินหมุนเวียน – กรุงไทยได้ปล่อยสินเชื่อโควิดออกมาในรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมโดยจะเปลี่ยนจากเงินหมุนเวียนเป็นการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการชำระหนี้ โดยระยะเวลาในการชำระหนี้อยู่ที่ 48 เดือน (4ปี) หรือจะขยายเวลาออกไปอีกได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้คืน โดยวงเงินอนุมัติจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร
  • สินเชื่อกำหนดระยะเวลา – มาตรการสินเชื่อโควิดกรุงไทยสำหรับลูกค้าที่ได้สมัครสินเชื่อประเภทนี้คือการลดจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละงวดลงอีก 30% จากยอดปกติ เฉพาะในงวดที่ 1 – งวดที่ 6 หลังจากที่ได้รับการอนุมัติ 

สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีธุรกิจก็สมัครสินเชื่อโควิดกรุงไทย 2566 ได้ 

ใครว่าเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการจะสมัครสินเชื่อโควิดไม่ได้ ถึงแม้ว่ามาตรการทางการเงินจะถูกปล่อยออกมาช้ากว่าความช่วยเหลือในกลุ่มบุคคล แต่สินเชื่อโควิดกรุงไทยก็ได้ปล่อยสินเชื่อโควิดเพื่อให้กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบและต้องการเงินทุนไปใช้ในกิจการให้สมัครใช้บริการเงินกู้จากแหล่งนี้ได้ โดยมาตรการกรุงไทยช่วยโควิด 2566 ที่มีอยู่ในขณะนี้คือสินเชื่อเพื่อช่วยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยมีวงเงินให้มากถึง 20 ล้านบาทเลยทีเดียว ทั้งยังเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราถูกสุดที่ 2% ยาวนานถึง 2 ปี และเนื่องด้วยสินเชื่อโควิดกรุงไทยในกรณีนี้ได้มีการระบุหลักประกันในการกู้ยืมเอาไว้ โดยคุณสามารถนำเอากิจการหรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่ใช้ในธุรกิจมาค้ำประกันการกู้ยืมในครั้งนี้ได้ 

นอกจากสินเชื่อโควิดกรุงไทยที่เราได้นำเสนอไปข้างต้นทั้งในส่วนของสินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อธุรกิจ กรุงไทยช่วยโควิด 2566 ยังมีมาตรการอื่นที่รองรับความต้องการอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการพักชำระหนี้ทั้งเงินตนและดอกเบี้ย หรือเลือกที่จะจ่ายเฉพาะเงินต้นหรือดอกเบี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ซึ่งคุณสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากช่องทางออนไลน์หน้าเว็บไซต์ของธนาคารหรือ application ได้ตลอดเวลา

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

กู้เงิน 100000
ช่องทางกู้เงิน 100000 บาท หาเงินลงทุนขายของ

เงินเดือน - ไม่กำหนด

วงเงิน - ไม่กำหนด

ดอกเบี้ย - 36% ต่อปี

สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน
ขอสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน ลงทะเบียนออมสินเลย

เงินเดือน - ไม่กำหนด

วงเงิน - สูงสุด 100,000 บาท

ดอกเบี้ย - 3.99% ต่อปี

ยืมเงินกรุงไทย
ลงทะเบียนยืมเงินกรุงไทย 5000 บาทอาชีพอิสระก็สมัครได้

เงินเดือน - ไม่กำหนด

วงเงิน - ตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท

ดอกเบี้ย - 15-24% ต่อปี