อัพเดต! กรกฎาคม 2566 ..แจกเงินบัตรคนจนล่าสุดมีมาตรการอย่างไร 

สำหรับคนที่กำลังตั้งหน้าตั้งตารอว่าบัตรคนจนเงินเข้าวันไหน วันนี้เราก็จะมาอัพเดตทามไลน์ข่าวบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ 64 ซึ่งเงินจะแจกเงินบัตรคนจนล่าสุดนั้นก็แบ่งเข้าไม่ตรงวันกันไปตลอดทั้งเดือน กรกฎาคม 2566 เลยทีเดียว  

บัตรคนจนเงินเข้าวันไหน 

บัตรคนจนล่าสุดวันนี้ยังคงมีสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมบริการสาธารณรวมทั้งให้เงินสำหรับใช้จ่ายผ่านบัตรเช่นกเดิม โดยการแจกเงินบัตรคนจนล่าสุดจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2566 ดังนี้

 • บัตรคนจนล่าสุดวันนี้เงินเข้าวันที่ 1 ก.ค.64  
  • สำหรับเงินแจกเงินบัตรคนจนล่าสุดจะเข้าบัตรคนจนตลอด 6 เดือน คือทุกวันที่ 1 ตั้งแต่เดือน ก.ค. 64จนถึง ธ.ค.64
   • ได้เงินเพื่อการใช้จ่ายเป็นค่าอุปโภคบริโภค ได้จำนวนเงินรายละ 200300 บาทต่อดือน โดยจะสามารถนำเงินไปใช้ได้กับร้านค้าธงฟ้าหรือร้านอื่น ๆ ที่ร่วมรายการ 
   • ได้เงินเพิ่มกำลังซื้อ จำนวน 200 บาทต่อรายต่อเดือน
   • ได้ค่าใช้บริการขนส่งสาธารณะต่อเดือนรายละ 500 บาท

หมายเหตุ เงินเข้าบัตรคนจนล่าสุดแต่ละเดือนจะไม่สามารถสมทบเดือนถัดไป หากไม่ใช้เงินจากการแจกเงินบัตรคนจนล่าสุดจะตัดสิทธิ์เดือนนั้นไปทันที

 • สำหรับการแจกเงินบัตรคนจนล่าสุดจะมีเงินเข้าครั้งเดียวต่อ 3 เดือน
  • ได้เงินค่าก๊าซหุงต้ม จำนวนเงิน 45 บาท ต่อ 3 เดือนต่อราย
 • บัตรคนจนล่าสุดวันนี้เงินเข้าวันที่ 18 ก.ค.64 
  • ได้ค่าไฟฟารายละ 230 บาทต่อคนต่อเดือน ให้ต่อเนื่อง 3 เดือน โดยจะต้องมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเดือนละ 50 หน่วยต่อเดือน ถ้าไม่เกินก็จะได้ใช้ไฟฟ้าฟรีแต่หากเกินกว่าที่กำหนดจะต้องออกค่าไฟฟ้าส่วนต่างเอง
  • ได้ค่าน้ำประปารายละ 100 บาทต่อคนต่อเดือน
 • บัตรคนจนล่าสุดวันนี้เงินข้าวันที่ 22 ก.ค.64 (เงินเข้าประมาณวันที่ 22 ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือน พ.ย.63- ก.ย.64)

สิทธิประโยชน์เบี้ยผู้พิการ โดยผู้ที่ได้แจกเงินบัตรคนจนล่าสุดจะมีวงเงินเพิ่มให้อีกรายละ 200 บาทต่อเดือน มีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

 • ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จากเดิมได้เงินเดือนละ 800 บาท จะถูกปรับเป็นเงินเดือนละ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน
 • ผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ จะได้รับสิทธิ์แจกเงินบัตรคนจนล่าสุดปกติเดือนละ 800 บาท และมีส่วนเพิ่มเติมจากเบี้ยคนพิการเดือนละ 200 บาทต่อเดือนให้

สมัครบัตรคนจนออนไลน์..ข่าวบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ 64

สำหรับใครที่ติดตามข่าวบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ 64 การลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเว็บไซต์รอบใหม่ยังไม่มีกำหนด แต่แนะนำให้มีการเตรียมเอกสารและอาจจะกรอกแบบฟอร์มไว้รอได้ที่ www.fpo.go.th เพื่อจะได้รับสิทธิ์แจกเงินบัตรคนจนล่าสุดได้ในครั้งถัดไป 

เงื่อนไขเพิ่มเติมการลงทะเบียนบัตรคนจน 2566

อย่างไรก็ตามสำหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนเพื่อรับแจกเงินบัตรคนจนล่าสุดในปีนี้จะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ทุกราย เพื่อเป็นการทบทวนสิทธิของผู้ที่สมัครแต่ละราย โดยจะมีการคิดรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนด้วยเช่นกัน