ตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ www.เราชนะ.com ได้ช่องทางนี้เท่านั้น ! 

เป็นที่ทราบกันดีว่าการเยียวยาในโครงการของรัฐบาลส่วนใหญ่แล้วจะเปิดให้สมัครผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้นแล้วจึงดำเนินการในขั้นตอนต่อไปผ่าน application ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกันกับโครงการลงทะเบียนเราชนะล่าสุดที่ให้การเยียวยาถึง 4 รอบด้วยกัน แต่ให้สิทธิ์การลงทะเบียนเฉพาะรอบแรกเท่านั้น ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนได้แล้วไม่ได้แปลว่าจะได้รับสิทธิ์ในเงินเยียวยาโครงการนั้นได้ทันที จะต้องรอฟังผลการตรวจสอบสิทธิ์เราชนะก่อนว่ามีคุณสมบัติตรงกับที่กำหนดหรือไม่? หากตรวจสอบสถานะเราชนะในรอบแรกผ่านเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องเช็คสิทธิ์เราชนะรอบ 3 อีกเพราะในรอบ 3 – 4 จะเป็นการโอนเงินเข้าระบบแอพกระเป๋าตังล่าสุดเพิ่มให้รอบละ 1000 รวมเป็นเงิน 2000 โดยอัตโนมัติ ซึ่งในการตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ ช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วสำหรับการเช็คสิทธิ์เราชนะแนะนำให้ทำผ่าน www.เราชนะ.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้โดยตรง 

ขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ 2566เช็คสิทธิ์เราชนะว่าผ่านหรือไม่

หลังจากที่ลงทะเบียนในโครงการเยียวยาล่าสุดเราชนะแล้ว คุณจะยังไม่ทราบผลการพิจารณาในทันทีเพราะเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ก่อนว่าตรงกับข้อกำหนดและคุณลักษณะที่ได้กำหนดไว้หรือไม่? หลังจากนั้นจึงจะแจ้งผลการอนุมัติให้ใช้สิทธิ์ในโครงการดังกล่าว ซึ่งวิธีตรวจสอบสิทธิ์เราชนะสามารถทำได้โดย 

  • เปิดเว็บไซต์ www.เราชนะ.com จากนั้นกดเลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์” จากนั้นเข้าสู่ระบบตรวจสอบสถานะเราชนะ
  • กรอกข้อมูลเลขที่บัตรประชาชน, ชื่อ – นามสกุล, วันเดือนปีเกิด ให้ถูกต้องและข้อมูลที่กรอกลงในหน้านี้จะต้องตรงกับที่ได้ลงทะเบียนและตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนด้วย หากไม่ตรงกันหรือมีการเปลี่ยนแปลข้อมูลระบบเราชนะตรวจสอบสิทธิ์ไม่ได้ 
  • คลิก “ตรวจสอบสถานะ” ระบบจะทำการประมวลผลและแจ้งสถานะที่ได้ทำการเช็คสิทธิ์เราชนะไป ถ้าผ่านจะปรากฏสถานพร้อมด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวงเงินและวันที่จะได้รับเงิน

หากจะถามว่าสามารถเช็คเงื่อนไขเราชนะล่าสุดด้วยวิธีอื่นได้หรือไม่? เราชนะเช็คสิทธ์ยังไง? ในส่วนนี้สามารถทำได้กับเฉพาะกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนประเภทที่ไม่มี smart phone หรือได้รับสิทธิ์จากบัตรคนจนโดยสามารถตรวจสอบได้จากแอพเป๋าตังค์หรือให้เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสิทธิ์ดังกล่าวให้ได้

หากตรวจสอบสิทธิ์เราชนะแล้ว “ไม่ผ่าน” จะต้องทำอย่างไร? 

ก่อนอื่นต้องเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการเงินด่วนออนไลน์ก่อน หากตรวจสอบสิทธิ์เราชนะแล้วปรากฎว่าไม่ผ่านเนื่องจากเป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา 39 ตามที่ระบุไว้อาจจะต้องทำใจเพราะตัวคุณเองผิดเงื่อนไขของโครงการไม่สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ แต่หากข้อมูลที่เกี่ยวกับการยื่นภาษีไม่ถูกต้องซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณา สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ใหม่ได้อีกครั้งพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อที่แสดงภาษีในรอบปีที่กำหนดนั้นไปด้วย ซึ่งเราชนะรอบ3ล่าสุด ส่วนใหญ่ปัญหาที่พบที่ทำให้ตรวจสอบสถานะเราชนะแล้วไม่ผ่านกันเป็นส่วนใหญ่เหตุผลเกี่ยวกับภาษีเป็นเหตุผลสำคัญเลยก็ว่าได้ 

ในการตรวจสอบสิทธิ์เราชนะนั้นก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสมัครเพื่อขอรับเงินเยียวยาในโครงการเราชนะ 2023 จะได้รับการพิจารณา ซึ่งหากคุณพลาดสิทธิ์ดังกล่าวยังสามารถเพื่อยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้อีกครั้ง ซึ่งเงินเราชนะ 9000 บาท ที่รัฐบาลจ่ายเพื่อเยียวยาประชนชนเป็นสิทธิ์ที่ผู้ได้รับผลกระทบตามที่กำหนดสามารถขอรับได้ เพราะฉะนั้นลงทะเบียนไปแล้วอย่าลืมเช็คสิทธิ์เราชนะตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ด้วย