แอพเช็คประกันสังคม แอพเดียวที่ช่วยให้การติดต่อกับสำนักงานประกันสังคม 2566 ได้ง่ายขึ้น 

sso connect mobile หรือแอพเช็คประกันสังคมเป็น application ที่คนวัยทำงานหรือผู้ที่ส่งเงินประกันสังคมด้วยตัวเองรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็เพราะว่าเป็นตัวกลางในการติดต่อ สอบถามเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างหรือผู้ประกันตนได้รับหลังจากที่ได้ลงทะเบียนประกันสังคมไปแล้ว ซึ่งแอพเช็คประกันสังคมหลัก ๆ แล้วใช้ทำอะไรได้บ้าง? หาคำตอบได้จากด้านล่างนี้

  • เช็คเงินประกันสังคมที่ได้ส่งไปในแต่ละเดือนว่ามีจำนวนเท่าไหร่?
  • ใช้เปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม 2566 ได้ด้วยตัวเองทั้งในกรณีของการเปลี่ยนเพราะย้ายที่อยู่หรือแจ้งเปลี่ยนการรับสิทธิ์รักษาจากสถานพยาบาลอื่นประจำปี
  • ตรวจสอบเงินสมทบทั้งในส่วนของผู้ประกันตนและเงินสมทบกรณีชราภาพ
  • ใช้แอพ sso เช็คสิทธิ์ การเบิกสิทธิประโยชน์ที่ได้รับในกรณีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินชดเชยว่างงานในกรณีต่าง ๆ เช่นเมื่อปีที่แล้วก็เป็นในส่วนของเงินชดเชยในกรณีว่างงานอันเป็นผลกระมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมสิทธิประโยชน์ในการเบิกค่าทำฟันได้ไม่เกิน 900 บาท

นอกจากสิ่งที่สามารถทำได้ผ่านแอพเช็คประกันสังคมตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้นแล้วยังใช้แอพนี้เช็คเงินสมทบประกันสังคมเกินและเช็คเงินประกันสังคมว่าขาดยัง? ได้ด้วยซึ่งจะขาดส่งได้เพียงแค่ 3 ครั้งเท่านั้น

เงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคมล่าสุด 2023 ใช้แอพเช็คประกันสังคมทำอะไรได้บ้าง

ล่าสุดที่มีข่าวออกมาเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวของสำนักงานประกันสังคมให้กับทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์ใน 10 จังหวัด สำหรับลูกจ้างหรือนายจ้างรวมถึงผู้ที่จ่ายเงินประกันสังคมด้วยตัวเองที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากนัก แต่สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่เคยมีชื่อในระบบมาก่อนอาจต้องลงทะเบียนประกันสังคมในมาตรา 40 ก่อนเป็นลำดับแรกเพื่อให้มีชื่ออยู่ในระบบโดยสามารถเข้าระบบประกันสังคมออนไลน์ผ่านเว็บ sso.go.th ได้และโหลดแอพ sso connect mobile ซึ่งเป็นแอพเช็คประกันสังคม ไว้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และเช็คยอดเงินโอนเข้าบัญชีเมื่อถึงกำหนด 

ปัญหาที่พบบ่อยและควรระวังสำหรับการใช้งานแอพเช็คประกันสังคม

สำหรับบางคนแล้วการเดินทางไปติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมด้วยตัวเองอาจมีข้อจำกัดในหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค new normal ที่ให้ความสำคัญเรื่อง social distancing เป็นอย่างมาก ฉะนั้นแล้วการมีแอพประกันสังคมช่วยให้สามารถติดต่อและตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่ก็มีบางครั้งที่ทำให้ไม่สามารถใช้แอพเช็คประกันสังคมได้ เช่นในกรณีที่พบกันบ่อยคือการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมในแอพไม่ได้หรือเช็คเงินประกันสังคมแล้วยอดรวมไม่ตรงกับที่ได้ชำระไป เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก

  • มีการเข้าใช้แอพเช็คประกันสังคมในเวลาพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ไม่สามารถใช้ sso เช็คสิทธิ์หรือตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการได้
  • เนื่องด้วยเป็นการทำงานโดยระบบ AI หรือประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมอัตโนมัติ หากข้อมูลของคุณไม่ตรงกับที่ระบบมีอยู่ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งานได้
  • ก่อนเปิดใช้งานแอพประกันสังคม  คุณไม่ได้ลงทะเบียนประกันสังคมให้เรียบร้อย ดังนั้นฐานข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่ได้ถูกดึงเข้ามาในระบบ

การใช้งานแอพเช็คประกันสังคมถือว่ามีความสะดวกเป็นอย่างมาก โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและยื่นเรื่องต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็สามารถรับคำร้องต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นกัน ฉะนั้นหากคุณอยู่ในระบบประกันสังคมไม่ว่าจะมาตราใดก็ตามจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี sso connect mobile ติดมือถือไว้ เพื่อการเข้าถึงบริการที่ง่ายขึ้น